Thông báo mời họp

0
684

Thông báo của Hội Kính Thánh Giuse về mừng Đại Lễ Phục Sinh 2014 và 

Thánh lễ mừng bổn mạng Quan Thầy của Hội Kính Thánh Giuse ngày 04/05/2014.

    2                        THÔNG BÁO

   HỘI KÍNH THÁNH GIUSE LAO ĐỘNG

                “Phục Vụ Trong Khiêm Nhường”

 

Kính gửi toàn thể hội viên Hội Kính Thánh Giuse.

Các Hội Viên thân mến,

Để chuẩn bị mừng Đại Lễ Phục Sinh 2014 và thánh lễ mừng bổn mạng Quan Thầy của Hội Kính Thánh Giuse Lao Động ngày 04/05/2014.

Kính mời toàn thể hội viên Hội Kính Thánh Giuse sau thánh lễ 8:30 sáng ngày 13/04/2014 ở lại họp để phổ biến công tác của Hội. Rất mong toàn thể hội viên về họp đông đủ.

Trân Trọng Kính Mời

                                                                              TM. Hội Kính Thánh Giuse

                                                                          Giuse Đoàn Gia Luật –  Hội Phó.