Thông báo thánh lễ ra mắt Hội Kính Thánh Giuse Lao Động

0
426

 

2                               THÔNG BÁO

    HỘI KÍNH THÁNH GIUSE LAO ĐỘNG

                   “Phục Vụ Trong Khiêm Nhường”

Kính thưa Cha Quản Nhiệm Cộng Đoàn.

Thầy Phó Tế, BCH Cộng Đoàn.

Và toàn thể dân Chúa Cộng Đoàn Đức Mẹ Lên Trời.

Để xây dựng tình hiệp thông huynh đệ giữa các thành viên trong Cộng Đoàn Đức Mẹ Lên Trời và mừng thánh lễ ra mắt Hội Kính Thánh Giuse ngày 09 tháng 02 năm  2014.

Chúng con xin trân trọng kính mời  Quí Cha, Quí Thầy, quí Souer, Quí vị ân nhân, thân nhân và cùng toàn thể hội viên Hội Kính Thánh Giuse về tham dự thánh lễ ra mắt.

1. Thành phần tham dự : Cha Quản Nhiệm Cộng Đoàn, Thầy Phó Tế và toàn thể thành viên cộng đoàn

2. Thời gian : 8h30-9h30, ngày 09 tháng 02 năm 2014.

3. Địa điểm : Tại nhà thờ St. Francis De Sales, 4625 Springfiel Ave, Philadelphia, PA 19143.

Nguyện xin Thiên Chúa và Thánh Cả Giuse chúc lành cho tất cả công việc của chúng ta.

Trân trọng kính mời.

TM. Hội Kính Thánh Giuse Lao Động

Giuse Đoàn Gia Luật