Lời Cảm Ơn 16-2-2014

0
939

Hội Kính Thánh Giuse Lao Động xin cảm ơn tất cả các anh em Hội viên đã bỏ thời gian quý báu sau giờ lễ sáng Chúa Nhật ngày 16 tháng 2 năm 2014 để phụ giúp dọn dẹp các kho trong Nhà Thờ.

Hội Kính Thánh Giuse Lao Động xin cảm ơn Cộng Đoàn đã hỗ trợ $200 cho quỹ của Hội!

 

TM. Hội Giuse

Gioa Kim Hứa Gia Tường

Thư ký kiêm Thủ quỹ